Němčina - gramatika

8) Zájmena osobní

skloňování osobních zájmen:1.p. ich du er sie es wir ihr sie Sie2. p. meiner dieser seiner ihrer seiner unser eurer ihrer Ihrer3. p. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen4. p. mich...

5) Stupňování příslovcí

příslovce se stupňují obdobně jako přídavná jména2. stupeň se tvoří připojením -er k základnímu stupni3. stupeň se tvoří příponou -(e)sten k základnímu stupni ve spojení s am u mnoha jednoslabičných příslovcí dochází ve 2....

6) Zájmena přivlastňovací

ich – mein (můj) wir – uns (náš)du – dein (tvůj) ihr – euer (váš)er – sein (jeho) sie – ihr (jejich)sie – ihr (její) Sie – Ihres – sein (jeho) přivlastňovací zájmena se...

1) Skloňování podstatných jmen

Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jed. čísleurčitý člen:1. p. der Bruder die Schwester das Mädchen2. p. des Bruders der Schwester des Mädchens3. p. dem Bruder der Schwester dem Mädchen4....

2) Množné číslo podstatných jmen

a) koncovka nulovápodstatná jména rodu mužského a středního končící na -el (der Sessel), -er(das Fernster), -en (der Garten)podstatná jména rodu středního končící na -chen a -lein (das Mädchen, das Fräulein)podstatná jména rodu ženského (die...

3) Skloňování přídavných jmen

Skloňování přídavných jmen po členu určitém jednotné číslo:1. p. der helle Anzug die helle Bluse das helle Kleid2. p. des hellen Anzuges der hellen Bluse des hellen Kleides3. p. dem hellen Anzug der hellen...

4) Stupňování přídavných jmen

1. stupeň – billig warm interessant2. stupeň – billiger wäremer interessanter3. stupeň – r/e/s billigste r/e/s wärmste r/e/s interessanteste komfortabel – komfortabler – r/e/s komfortabelstesauer – saurer – r/e/s sauerstetrocken – trockener – r/e/s...

Sport:

(r) Sport) 1) Sport ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Wenn man lange fit bleiben will, Wenn man schöne und schlanke Figur haben will, Wenn man starken Muskeln haben will, Wenn man keinen dicken...

Die Tschechische Republik (Tschechien)

Ich bin eine Tscheche. Meine Muttersprache ist Tschechisch. Ich komme aus Tschechien. Meine Heimat (mein Vaterland) ist die Tschechische Republik. TR ist ein kleines Land in Mitteleuropa.– nimmt eine Fläche von 79 000 Quadratkilometern...